CSR

Nasz biznes jest odpowiedzialny społecznie

ZM Henryk Kania S.A. od lat obecne są w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych regionów Polski. Aktywnie wspieramy działania i inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie działalności charytatywnej, rozwoju kultury, edukacji oraz sportu. Pomagamy także ubogim. Dożywiamy potrzebujących.

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności. Dzięki temu dożywiamy ok. 50 000 potrzebujących mieszkających na Śląsku. Zostaliśmy tym samym pierwszym w Polsce przetwórcą mięsnym, który zdecydował się na podpisanie z Bankiem długofalowego porozumienia.

 

– Od początku istnienia jesteśmy firmą ze Śląska. Dlatego też dobro naszego regionu i ludzi w nim mieszkających, jest dla nas szczególnie istotne. Działalność Śląskiego Banku Żywności doskonale odzwierciedla nasze wartości i wpisuje się w realizowaną przez nas politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Stąd też wyszliśmy z inicjatywą podjęcia współpracy, która spotkała się z szybkim i – co najważniejsze – pozytywnym odzewem ze strony Banku – tłumaczyła w dniu podpisania porozumienia Dominika Rąba, v-ce prezes ZM Henryk Kania S.A. – Z naszą organizacją współpracuje regularnie wiele firm, jednak do tej pory nie było wśród nich zakładów mięsnych. Tym bardziej więc cieszymy się, że wspólnie z ZM Henryk Kania będziemy mogli otworzyć nowy rozdział w historii Śląskiego Banku Żywności – dodawał Jan Szczęśniewski, prezes zarządu Śląskiego Banku Żywności.

Sport i środowisko

Chętnie angażujemy się w liczne inicjatywy sportowe. Dlatego od lat organizujemy uliczny turniej koszykówki dla dzieci Henryk Kania Cup oraz zawody narciarskie Henryk Kania Ski Cup. Integrujemy w ten sposób nie tylko lokalną społeczność, ale także naszych pracowników, którzy chętnie włączają się w organizację tych imprez.

Dbamy także o środowisko naturalne. Jednak oprócz opracowania dobrej polityki wewnętrznej w zakresie ochrony środowiska, staramy się doprowadzić do głębszego włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do kluczowych procedur organizacyjnych, takich jak: obsługa klientów, rozwój nowych produktów oraz polityka inwestycyjna.

Odpowiedzialni za innych

Jesteśmy wrażliwi na ludzkie potrzeby. Dlatego staramy się pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Poświęcamy wiele uwagi problemom lokalnej społeczności. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za stabilne miejsca pracy w swoich firmach, ale również za warunki życia i nauki współmieszkańców Śląska, a zwłaszcza Pszczyny i jej okolic. Naszej pomocy doświadczyły domy dziecka i szpitale, uczelnie regionu i wydawnictwa kultywujące tradycje i kulturę małej ojczyzny, a także – ludzie ze świata sztuki i nauki.