Wyniki finansowe

Zgodnie z WEO pkt. 12.1.3 obligacji serii F, H i I
emitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul Korczaka 5, 43-200 Pszczyna (dalej: Emitent) niniejszym informujemy, iż Wskaźniki Finansowe obliczone na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, opublikowanego w dniu 01 października 2018 roku, przedstawiają się następująco: 

· Wskaźnik Dług Netto/EBITDA – 3,86
· Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia – 70%

Szczegółowe pozycje zadłużenia finansowego:

169 433,00 dłużne papiery wartościowe
28 239,00 leasing
49 000,00 faktoring odwrotny
234 583,00 kredyty i pożyczki
481 255,00 Razem zadłużenie finansowe


Informujemy, iż Wskaźniki Finansowe obliczone na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, opublikowanego w dniu 13 marca 2018, przedstawiają się następująco: 

· Wskaźnik Dług Netto/EBITDA – 4,43
· Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia – 70%.

Szczegółowe pozycje zadłużenia finansowego:

182.396,00 dłużne papiery wartościowe
28.657,00 leasing
15.932 faktoring odwrotny
230.781 kredyty i pożyczki
457.400 Razem zadłużenie finansowe


W związku z pkt. 17 lit (b) Warunków Emisji Obligacji serii F emitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul Korczaka 5, 43-200 Pszczyna (dalej: Emitent) niniejszym informujemy, iż Wskaźniki Finansowe obliczone na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2017 roku, przedstawiają się następująco: 

· Wskaźnik Dług Netto/EBITDA – 3,61
· Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia – 67%.

Szczegółowe pozycje zadłużenia finansowego:

131 785,00 dłużne papiery wartościowe
28 732,00 leasing
19 975,00 faktoring odwrotny
146 382,00 kredyty i pożyczki
326 874,00 Razem zadłużenie finansowe