Henryk
Kania
zakłady mięsne
Henryk
Kania
Maestro
Kania
Mięsa
konfekcjonowane
zakłady mięsne Henryk Kania

Quality
and tradition


Company history

Tasty
and healthy


Recipes list

Real
mastery


More

Kabanoski Maestro

More Kabanosy - zakłady mięsne Henryk Kania Kabanosy (prawa) - zakłady mięsne Henryk Kania
Kabanosy - Henryk Kania