Przyspieszone postępowanie układowe - dokumenty

poniedziałek, 29 lipca 2019

Komentarz p.o. Prezesa Zarządu w sprawie zarzutów Alior Banku

Komentarz dot. informacji „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” o złożeniu wniosku do prokuratury przez Alior Bank przeciwko zarządowi ZM H. Kania S.A. oraz wniosku nadzorcy sądowego o odwołanie Zarządu Spółki.

Henryk Kania, p.o. Prezesa Zarządu ZM Henryk Kania S.A.

Zarzuty Alior Bank S.A. wobec Zarządu ZM Henryk Kania S.A. są irracjonalne, bezpodstawne i szkodliwe. Bank w całym okresie zwiększania finansowania Spółki posiadał dostęp do jej kont, a co za tym idzie miał pełną wiedzę na temat przelewów i przepływów na rachunkach zarówno bankowych, jak i factoringowych. Tym samym posiadał więcej informacji na temat bieżącej działalności finansowej Spółki niż jej Rada Nadzorcza. De facto mógł więc z łatwością  zweryfikować dokumenty przekazywane mu przez Zarząd ZM Kania.

Bank miał także możliwość, z której z resztą korzystał w trakcie finansowania, by weryfikować stan zapasów w Spółce. Nie rozumiem więc, wobec kogo Bank kieruje swoje zarzuty.

Trudno nam także zrozumieć cel złożonego wniosku, a zwłaszcza informowania o nim opinii publicznej. W mojej ocenie jest to kontynuacja szkodliwych działań Alior Banku wobec Spółki, które swój początek miały już przed otwarciem przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Jednym z przejawów takiego działania było chociażby w moim przekonaniu bezprawne blokowanie Spółce rachunków, co w efekcie utrudniało prowadzenie jej działalności operacyjnej.

Oceniam, że obecne działania Banku szkodzą nie tylko Spółce, ale także wszystkim jej wierzycielom. Mając na uwadze powyższe oraz dotychczasowe działania Banku, rozważymy podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec Aliora.

Ponadto z posiadanych przez nas informacji wynika, że nadzorca sądowy – wbrew doniesieniom medialnym –nie złożył  wniosku o odwołanie zarządu.

 

Henryk Kania, p.o. Prezesa Zarządu ZM Henryk Kania S.A.