Przyspieszone postępowanie układowe - dokumenty

środa, 27 marca 2019

Marka Henryk Kania zgodnie z trendem "Do not waste"

Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią główny rodzaj stosowanych dla produktów wytwarzanych zarówno przez ZM Henryk Kania S.A., jak i przez branżę mięsną w ogóle.

W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczną transformację rynku opakowań. Przekładało się to zarówno na rozwój stosowanych materiałów opakowaniowych, jak i poprawę ich cech użytkowych. Jednak kluczowym aspektem stawianym opakowaniom produktów takich jak wędliny, jest zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi oraz brak migracji składników opakowania do produktu. To czynniki kluczowe, decydujące o bezpieczeństwie konsumentów.

W ubiegłych latach Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wdrożyły wiele rozwiązań nie tylko w zakresie poprawy wartości użytkowych opakowań, czy też ich wizualizacji. Bo co bardzo ważne, jako firma odpowiedzialna społecznie i dbająca o środowisko naturalne, zoptymalizowaliśmy zużycie materiałów opakowaniowych w procesie pakowania oraz gramatury poszczególnych wyrobów do wymiarów opakowań. Dzięki skutecznej optymalizacji zużywamy dziś nawet o 25 proc. mniej opakowań z tworzyw sztucznych niż jeszcze kilka lat temu, a procent ten każdego roku zwiększa się plasując naszą firmę w czołówce branży spożywczej.

Zmiany w unijnym prawie wymuszają na producentach opakowań m.in. zwiększenie ich stopnia recyklingu. Jako że biznes odpowiedzialny społecznie jest jednym z filarów, na których oparta jest działalność naszej Spółki, będziemy aktywnie uczestniczyć razem z naszymi dostawcami w zakresie wdrażania rozwiązań technologii pakowania w świetle nowych regulacji prawnych.