Spółka ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce.

Firma została założona w 1990 roku w regionie o XIX-wiecznej tradycji rzemiosła masarskiego, gdzie od lat skupiał się przemysł mięsny. Zakłady Henryk Kania oferują szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych.

Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarché, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.

Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Statut Spółki

Władze spółki

Grzegorz
Minczanowski

Prezes Zarządu

więcej
 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończył Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Rachunkowość. Od 2003 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelarię Biegłego Rewidenta. Od 2010 roku Wspólnik/Partner w Spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica spółka partnerska.

Zgodnie z oświadczeniem, Grzegorz Minczanowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

mniej

Piotr
Wiewióra

Wiceprezes Zarządu

więcej
 

Z zawodu ekonomista. Posiada rozległą wiedza w obszarze zarządzania i sprzedaży. Bardzo dobrze zna rynek dostawców i odbiorców w branży mięsnej. Posiada duże doświadczenie w procesie nadzoru nad wszystkimi procesami produkcyjnymi i technologicznymi prowadzonymi w spółkach branży przetwórstwa mięsnego. W latach 1991-2012 związany z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych w obszarze dystrybucji, logistyki i handlu. Od 2008 pełnił stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży, od 2010 Wiceprezesa Zarządu. Od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna.

Zgodnie z oświadczeniem, Piotr Wiewióra nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

mniej

Dominika
Rąba

Wiceprezes Zarządu

więcej
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia na Wydziale Romanistyki. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., a później z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania S.A. Od 2006 roku pracowała w Dziale Marketingu, a następnie Dziale Sprzedaży Spółki. Od połowy 2010 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży. Od września 2012 roku do września 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży. W dniu 30 września 2014 r. powołana na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem, Dominika Rąba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczyła również, że nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

mniej

Ewa
Łuczyk

Członek Zarządu

więcej
 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwentka studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość - Sprawozdawczość wg MSR / MSSF. W latach 2006-2012 związana z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna, gdzie zajmowała stanowisko Głównego Księgowego, a następnie Wiceprezesa Zarządu. Od 1 stycznia 2013 roku do maja 2014 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna.

Zgodnie z oświadczeniem, Ewa Łuczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczyła również, że nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

mniej