Władze spółki ZM Kania

ZM Henryk Kania to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce.

Firma została założona w 1990 roku w regionie o XIX-wiecznej tradycji rzemiosła masarskiego, gdzie od lat skupiał się przemysł mięsny. Zakłady Henryk Kania oferują szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarché, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.

Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Władze spółki:

Henryk Kania – Prezes Zarządu

Urodzony w 1972 roku Henryk Kania to były Prezes Zarządu, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. oraz obecnie delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Posiada wykształcenie prawnicze.

Zgodnie z oświadczeniem, Henryk Kania nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Minczanowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończył Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Rachunkowość. Od 2003 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelarię Biegłego Rewidenta. Od 2010 roku Wspólnik/Partner w Spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica spółka partnerska.

Zgodnie z oświadczeniem, Grzegorz Minczanowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dominika Rąba – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia na Wydziale Romanistyki. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., a później z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania S.A. Od 2006 roku pracowała w Dziale Marketingu, a następnie Dziale Sprzedaży Spółki. Od połowy 2010 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży. Od września 2012 roku do września 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży. W dniu 30 września 2014 r. powołana na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem, Dominika Rąba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczyła również, że nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Wiewióra  – Wiceprezes Zarządu

Z zawodu ekonomista. Posiada rozległą wiedza w obszarze zarządzania i sprzedaży. Bardzo dobrze zna rynek dostawców i odbiorców w branży mięsnej. Posiada duże doświadczenie w procesie nadzoru nad wszystkimi procesami produkcyjnymi i technologicznymi prowadzonymi w spółkach branży przetwórstwa mięsnego. W latach 1991-2012 związany z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych w obszarze dystrybucji, logistyki i handlu. Od 2008 pełnił stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży, od 2010 Wiceprezesa Zarządu. Od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna.

Zgodnie z oświadczeniem, Piotr Wiewióra nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza:

Henryk Kania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Błażej Czech – Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiesław Różański – Członek Rady Nadzorczej\

STATUT SPÓŁKI