Kalendarz inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 

30.04.2019
Raport Roczny za 2018 rok - termin przekazania 30 kwietnia 2019 roku


30.05.2019
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - termin przekazania 30 maja 2019 roku


30.09.2019
Raport półroczny za I półrocze 2019 roku - termin przekazania 30 września 2019 roku


29.11.2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - termin przekazania 29 listopada 2019 roku

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Więcej informacji: Raport