Kalendarz inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku: 

13.03.2018
Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok - termin przekazania 13.03.2017r.


01.10.2018
Raport półroczny za I półrocze 2018 roku - termin przekazania 1 października 2018 roku


30.05.2018
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - termin przekazania 30 maja 2018 roku


29.11.2018
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - termin przekazania 29 listopada 2018 roku