Walne zgromadzenie

2018     2017     2016     2015      2014     2013     2012     2011    2010     2009

2018

25.06.2018 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY : WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 25 CZERWCA 2018 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 25 CZERWCA 2018 ROKU - ZAŁĄCZNIK 1

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 25 CZERWCA 2018 ROKU - ZAŁĄCZNIK 2

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 25 CZERWCA 2018 ROKU - ZAŁĄCZNIK 3

 


ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT DOTYCZĄCY ZAKRESU STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK


 

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 25.06.2018R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 25.06.2018R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 4. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ ZATWIERDZAJĄCE PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.06.2018R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 5. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB KORESPONDENCYJNIE NA ZWZ WRAZ Z INSTRUKCJĄ W SPRAWIE GŁOSOWANIA

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 6. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI NA 24.05.2018R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 7. WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017R.

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2017

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2017

24.05.2018R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ 10. OPINIA WRAZ Z RAPORTEM AUDYTORA ZA ROK 2017

2017

13.11.2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU - ZAŁĄCZNIK 1
13.11.2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
13.11.2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENI

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY NUMER 4/11/2017

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI - DANE WEDŁUG STANIU NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, TO JEST NA DZIEŃ 17 PAŹDZIERNIKA 2017R.

POTWIERDZENIE NADANIA RAPORTU DOBRYCH PRAKTYK NR 1/2017 (EBI)

17.10.2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ NA DZIEŃ 13.11.2017
17.10.2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ
13/01/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NWZ W DNIU 13.11.2017

RAPORT DOTYCZĄCY ZAKRESU STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK NR 1/ 2017

05.06.2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU – ZAŁĄCZNIK 1
05.06.2017 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 
05.06.2017 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI. - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 05.06.2017R.
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 05.06.2017R. 
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ ZATWIERDZAJĄCE PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ W DNIU 05.06.2017R.
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB KORESPONDENCYJNIE NA ZWZ WRAZ Z INSTRUKCJĄ W SPRAWIE GŁOSOWANIA
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI NA 09 MAJA 2017R.
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2016  
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2016
09/05/2017 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OPINIA WRAZ Z RAPORTEM AUDYTORA ZA ROK 2016

14/02/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ (ZAŁĄCZNIK 1)
14/02/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
14/02/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - TREŚĆ UCHWAŁ (ZAŁĄCZNIK 1)
14/02/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - TREŚĆ UCHWAŁ
14/02/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW

 

13/01/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY -  OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 13 STYCZNIA 2017 O ZWOŁANIU NWZ NA DZIEŃ 14 LUTY 2017
13/01/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2017
13/01/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 LUTY 2017
13/01/2017 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NWZ W DNIU 14 LUTY 2017

2016

18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 16.05.2016 R.
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 16.05.2016 R.
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU.
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWZ W DNIU 16.05.2016 R. – ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WZW W DNIU 16.05.2016 R., WRAZ Z INSTRUKCJĄ DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE UCHWAŁY
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI NA 18.04.2016 R.
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2015
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2015
18/04/2016 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - OPINIA WRAZ Z RAPORTEM AUDYTORA ZA ROK 2015

2015

08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNIEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI 27.04.2015
08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ W DNIU 25.05.2015
08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RN DOT. SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWZ W DNIU 25.05.2015
08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014
08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 25.05.2015
08/05/2015 - ZWYCZAJNE WALNE ZGOMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 25.05.2015

2014

02/06/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RN DOT. SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWZ W DNIU 02.06.2014 R
15/04/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
06/05/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SPÓŁKI NA WNIOSEK AKCJONARIUSZA Z DNIA 6 MAJA 2013 R
02/06/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 02.06.2014 R
02/06/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 02.06.2014 R
15/04/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI 15.04.2014 R
02/06/2014 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ W DNIU 02.06.2014 R

2013

29/08/2013 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NWZ W DNIU 29.08.2013 R
13/05/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RN DOT. SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWZ W DNIU 13.05.2013 R 
22/04/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SPÓŁKI NA WNIOSEK AKCJONARIUSZA Z DNIA 22 KWIETNIA 2013 R
13/05/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 13.05.2013 R
13/05/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 13.05.2013 R
13/05/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
13/05/2013 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ W DNIU 13.05.2013 R
30/07/2013 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI 30.07.2013
29/08/2013 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ NA DZIEŃ 29.08.2013 R
29/08/2013 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ W DNIU 29.08.2013 R
29/08/2013 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RN DOT. SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD NWZ W DNIU 29.08.2013 R

2012

18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWZ W DNIU 18.06.2012 R
18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU
18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ W DNIU 18.06.2012 R
04/12/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NWZ W DNIU 04.12.2012 R
04/12/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 18.06.2012 R
18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
18/06/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ W DNIU 18.06.2012 R
05/03/2012 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NWZ W DNIU 05.03.2012R
05/03/2012 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ W DNIU 05.03.2012R
05/03/2012 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
04/12/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - UCHWAŁY RN DOT. SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD NWZ W DNIU 04.12.2012 R
04/12/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - PROJEKTY UCHWAŁ NWZ W DNIU 04.12.2012 R
04/12/2012 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ NA DZIEŃ 04.12.2012 R

2011

27/06/2011 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - SPRAWOZDANIE RN
27/06/2011 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ IZNS IŁAWA SA
27/06/2011 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ W DNIU 27.06.2011R
27/06/2011 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
06/12/2011 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NWZ W DNIU 06.12.2011R
06/12/2011 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ W DNIU 06.12.2011R
06/12/2011 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
27/06/2011 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - UCHWAŁY RN

2010

28/06/2010 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
02/02/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
02/02/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ W DNIU 02.02.2010 R
02/02/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OPINIA ZARZĄDU IZNS S.A
29/06/2010 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IZNS IŁAWA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W IŁAWIE W DNIU 29.06.2010 R
14/12/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NWZ IZNS S.A. NR 7_2010
14/12/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NWZ IZNS S.A. NR 6_2010
14/12/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NWZ IZNS S.A. NR 6_2010
14/12/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ W DNIU 14.12.2010 R
14/12/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
02/02/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - REGULAMIN OPCJI MENEDŻERSKICH
02/02/2010 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ
28/06/2010 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IZNS SA W IŁAWIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 (ZATWIERDZONE W TRYBIE OBIEGOWYM)
28/06/2010 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
29/06/2010 - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ W DNIU 29.06.2010 R

2009

16/02/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - PORZĄDEK UCHWAŁ
16/02/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - PORZĄDEK OBRAD
15/12/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - ŻYCIORYS KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ - ZIÓŁKOWSKI
15/12/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - ŻYCIORYS KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ - MIODUSZEWSKI
15/12/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ
15/12/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - OPINIA ZARZĄDU IZNS S.A
15/12/2009 NADZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ W DNIU 15.12.2009 R
07/06/2009 ZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWZ
07/06/2009 ZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWZ
07/06/2009 ZWYCZAJE WALNE ZGROMADZENIE - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IZNS SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 R