Przyspieszone postępowanie układowe - dokumenty

poniedziałek, 26 marca 2018

Bez glutenu!

ZM Henryk Kania S.A. uzyskały certyfikat potwierdzający możliwość stosowania znaku Przekreślonego Kłosa dla produktów bezglutenowych.

Na liście produktów objętych licencją znalazło się aż 46 produktów Henryka Kani, w tym m.in. Kabanosy pieczone, kabanoski Maestro, chipsy boczkowe, jerky wieprzowe i wiele innych.  Otrzymanie certyfikatów oznacza, że wszystkie produkty objęte licencją są wolne od glutenu, co zostało potwierdzone badaniami  laboratoryjnymi i mogą być bezpiecznie stosowane w diecie bezglutenowej.

W świetle wykładni Głównego Inspektoratu Sanitarnego produkt może zostać oznaczony jako bezglutenowy jeśli jego producent gwarantuje, że zawiera on poniżej 20 ppm glutenu (20 miligramów na kilogram). Producent może go wówczas opisać jako „produkt bezglutenowy”. Istnieje też możliwość dodatkowego oznaczenia takiego produktu symbolem graficznym, co znacznie ułatwia zakupy. Producent może oznaczyć swój wyrób wymyślonym przez siebie znakiem, albo może otrzymać prawo do używania znaku licencjonowanego, co w świetle badań ankietowych zdecydowanie preferują bezglutenowi konsumenci.

Znak Przekreślonego Kłosa jest zarówno polskim, jak i międzynarodowym symbolem oznaczającym bezpieczną żywność bezglutenową.