Przyspieszone postępowanie układowe - dokumenty

środa, 05 czerwca 2019

Wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania

  • Znaczący (do nawet 40 proc.) wzrost cen surowca na rynku mięsnym w pierwszym kwartale 2019 roku to główna przyczyna trudnej sytuacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Spółka jest też w istotnym stopniu zależna od polityki cenowej największych sieci handlowych, będących odbiorcami jej wyrobów.
  • W wyniku m.in. ograniczonego dostępu do kapitału obrotowego spółka złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika. Celem jest przede wszystkim usunięcie zagrożenia utraty płynności finansowej spółki, umożliwienie jej sprawnej restrukturyzacji i w efekcie wznowienie pełnych dostaw do odbiorców.

Wystąpienie z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego podyktowane zostało koniecznością prowadzenia działań restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji finansowej spółki. Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca zmniejszeniu uległa produkcja, co z kolei przyczyniło się do spowolnienia obrotu należności i obniżenia zapasów gotówki. Ponadto zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych spowodowało opóźnienia w realizacji przychodów spółki.

– W poprzednich latach nasza spółka musiała stawić czoło narastającej presji cenowej ze strony sieci handlowych. To nierówna walka, która szczególnie mocno odbija się na kondycji finansowej polskich rodzinnych firm, takich jak nasza – gdzie z niewielkiego rodzinnego przedsiębiorstwa, udało nam się stworzyć firmę generującą miliardowe obroty i produkującą wyroby trafiające do milionów Polaków. Nasz dynamiczny rozwój nie byłby możliwy gdyby nie ogromne inwestycje oparte na obligacjach oraz kosztownym finansowaniu bankowym. Niesprzyjające otoczenie rynkowe w połączeniu ze wspomnianymi czynnikami doprowadziło do obecnej sytuacji – informuje Spółka. – Naszym nadrzędnym celem jest jak najszybsze wznowienie pełnych dostaw do naszych odbiorców. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami handlowymi, na bieżąco informujemy ich o możliwościach realizacji produkcji i ustalamy indywidualne tryby działania.

Wybrany przez spółkę rodzaj restrukturyzacji, tj. przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli na wypracowanie układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najlepszy poziom realizacji zobowiązań. – W obliczu powstałej niestabilności operacyjnej podjęliśmy bezzwłoczne działania zaradcze,  mające na celu odzyskanie przez spółkę płynności finansowej i stabilności produkcyjnej – dodaje Spółka. – Dążymy przede wszystkim do zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania zewnętrznego oraz pozyskania partnera finansującego zakupy i sprzedaż naszych wyrobów. Produkcja w naszych nowoczesnych zakładach pozostaje rentowna i może być kontynuowana przy udostępnieniu kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie.

W przeszłości spółka była już narażona na zmiany w poziomie dostępnego kapitału obrotowego wywołane gwałtownymi zmianami cen surowca na rynku mięsnym. Sytuacja spółki jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki, tj. największych sieci handlowych. Z uwagi na skalę działalności spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani zmiany w strukturze i warunkach sprzedaży.